KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

Ze względu na fakt, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 w/w rozporządzenia, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Pełna treść KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH znajduje się w poniżej zamieszczonym pliku:

KLAUZULA INFORMACYJNA