AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE LITERACKO-PLASTYCZNYM

„Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko” adresowanym do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i placówek wsparcia dziennego z terenu powiatu warszawskiego zachodniego. UWAGA!!! Termin składania prac do 15 września 2019 r.  Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączonym Regulaminie konkursu REGULAMIN KONKURSU

Posted in Aktualności | Leave a comment

Zapraszamy do obejrzenia filmów szkoleniowych

Prezentujemy Państwu pakiet 3 filmów szkoleniowych dedykowanych pieczy zastępczej. Jeden film informacyjno – szkoleniowy na temat organizacji i funkcjonowania opieki zastępczej. Dwa filmy edukacyjne rozwijające kompetencje Opiekuna Zastępczego. List intencyjny Film pt.: „ABC rodzicielstwa zastępczego” prezentuje „w pigułce” organizację i funkcjonowanie opieki zastępczej w naszym kraju z punktu widzenia opiekuna zastępczego. Kandydaci biorący udział w […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim od maja br. realizuje w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” projekt pod tytułem: „Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko”, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 8 czerwca 2019 r. w zakresie ww. projektu Pani […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

UWAGA WNIOSKODAWCY – NOWE FORMY WSPARCIA W MODULE I !

W 2019 roku realizowane będą nowe formy wsparcia w Module I: Obszar A – likwidacja bariery transportowej: Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego); Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Obszary i zadania w Module I programu, które będą możliwe do […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Stabilna Rodzina-Bezpieczne Dziecko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim  od miesiąca maja 2019 roku w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” będzie realizować, współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, projekt „STABILNA RODZINA – BEZPIECZNE DZIECKO”. Zakładamy, że ramach ww. projektu odbiorcy działań otrzymają wsparcie i […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Spotkanie integracyjno-informacyjne pod hasłem: „POZNAĆ, ZROZUMIEĆ…”

Zapraszamy 24 maja br. o godz. 10:00 na spotkanie integracyjno-informacyjne pod hasłem: „POZNAĆ, ZROZUMIEĆ…” w ramach projektu pt.: „Jesteśmy aktywni – jesteśmy sprawni”. Spotkanie odbędzie się na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu.

Posted in Aktualności | Leave a comment

Warsztaty edukacyjno – informacyjne pod hasłem ” Poznać, zrozumieć…”

      24 kwietnia 2019r w Szkole Podstawowej  im Jana Pawła II w Bieniewicach odbyły się warsztaty edukacyjno – informacyjne pod hasłem ” Poznać, zrozumieć…” realizowane w ramach projektu pt. ” Jesteśmy aktywni – Jesteśmy sprawni” przez Krajowe Stowarzyszenie ” Przyłącz się do nas”. Celem było promowanie zdrowia psychicznego wśród młodzieży szkolnej, edukacja w […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Gala Finałowa XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej „ALBERTIANA 2019”

18 marca 2019 roku, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się Gala Finałowa XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej „ALBERTIANA 2019”. W tym wydarzeniu, jako jeden z laureatów wziął udział zespół artystyczny „Łubczaki”, który tworzą uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu. Droga do tego, aby zaprezentować się na deskach znamienitego krakowskiego […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Życzenia Wielkanocne

Posted in Aktualności | Leave a comment