AKTUALNOŚCI

Ruszył nabór wniosków na Aktywny samorząd Moduł II – semestr zimowy 2019/2020

Wnioski należy składać poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ Wnioski można składać do dnia 10 października 2019 roku. Obowiązujące wzory załączników:   Wniosek   Załącznik nr 1 – Oświadczenia Wnioskodawcy   Załącznik nr 2 – Zaświadczenie z uczelni Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

INTEGRACYJNY RAJD

Serdecznie zapraszamy do udziału w Integracyjnym Rajdzie Pieszym i Rowerowym Szlakami Puszczy Kampinoskiej.

Posted in Aktualności | Leave a comment

POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł, a minimalny udział własny w zakupie Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto wózka. Wniosek może złożyć osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku dzieci i młodzieży – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomoc jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego. Osoby w […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

ZMIANY W REALIZACJI PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmodyfikował dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Wprowadzone modyfikacje obejmują: 1)   Uruchomienie w 2019 roku Zadania 1 w Obszarze C programu (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym). […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

IV INTEGRACYJNY FESTIWAL TALENTÓW

Posted in Aktualności | Leave a comment

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE LITERACKO-PLASTYCZNYM

„Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko” adresowanym do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i placówek wsparcia dziennego z terenu powiatu warszawskiego zachodniego. UWAGA!!! Termin składania prac do 15 września 2019 r.  Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączonym Regulaminie konkursu REGULAMIN KONKURSU

Posted in Aktualności | Leave a comment

Zapraszamy do obejrzenia filmów szkoleniowych

Prezentujemy Państwu pakiet 3 filmów szkoleniowych dedykowanych pieczy zastępczej. Jeden film informacyjno – szkoleniowy na temat organizacji i funkcjonowania opieki zastępczej. Dwa filmy edukacyjne rozwijające kompetencje Opiekuna Zastępczego. List intencyjny Film pt.: „ABC rodzicielstwa zastępczego” prezentuje „w pigułce” organizację i funkcjonowanie opieki zastępczej w naszym kraju z punktu widzenia opiekuna zastępczego. Kandydaci biorący udział w […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim od maja br. realizuje w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” projekt pod tytułem: „Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko”, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 8 czerwca 2019 r. w zakresie ww. projektu Pani […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

UWAGA WNIOSKODAWCY – NOWE FORMY WSPARCIA W MODULE I !

W 2019 roku realizowane będą nowe formy wsparcia w Module I: Obszar A – likwidacja bariery transportowej: Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego); Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Obszary i zadania w Module I programu, które będą możliwe do […]

Posted in Aktualności | Leave a comment