Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 

Adres:

ul. Poznańska 129/133

05-850 Ożarów Mazowiecki

 

e-mail: pcpr@pwz.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek 9.00 – 17.00

wtorek – piątek 8.00 – 16.00

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

Barbara Gębala

 

tel. 22 733 72 50

 

Główny Księgowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

Irena Starczewska

 

tel./fax 22 733 72 52

 

 

Zespół pieczy zastępczej

 

Ewa Bargieł kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej

tel. 22 733 72 57

 

Maria Dąbrowska psycholog tel. 22 733 72 57

 

Koordynatorzy tel./fax 22 733 72 56

 

Dorota Matuszak starszy koordynator pieczy zastępczej

Aleksandra Łopacińska koordynator pieczy zastępczej

Patrycja Brodowska koordynator pieczy zastępczej

Aneta Rostkowska młodszy koordynator pieczy zastępczej

Magdalena Ciećwierz młodszy koordynator pieczy zastępczej

Agnieszka Tempczyk pracownik socjalny

 

Zespół ds. pomocy środowiskowej i świadczeń

tel./fax 22 733 72 51

tel. 22 733 72 53

 

Grażyna Staniszewska starszy specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Marchewka pracownik socjalny

Olga Niemyjska inspektor

Małgorzata Przybylska starszy referent

 

Zespół ds. obsługi programów PFRON

tel./fax 22 733 72 54

 

Agnieszka Wójcik specjalista ds. rehabilitacji społecznej - doradca ds. osób niepełnosprawnych

Monika Feliciak specjalista ds. rehabilitacji społecznej

 

Zespół ds. administracyjno – księgowych

tel. 22 733 72 55

 

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl