OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że:

Administratorem Danych Osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań związanych z działalnością POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Powiecie Warszawskim Zachodnim, jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 131 A,
reprezentowane przez Dyrektora Barbarę Gębala. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 roku, poz. 922) w celach realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu może zwrócić się pisemnie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w Powiecie Warszawskim Zachodnim.