WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku w zakresie remontu łazienki, wymiany paneli podłogowych oraz pomalowania pomieszczeń mieszkalnych w Błoniu. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 20.09.2018 r. Rozeznanie rynku Formularz oferty

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż mebli, zakup i montaż sprzętu AGD w budynku przy  ul.  Piłsudskiego 10a w Błoniu (05-870), w tym zakup i zabudowa płyty grzewczej czteropalnikowej elektrycznej, piekarnika elektrycznego, okapu kuchennego, zlewozmywaka, pralki i chłodziarko-zamrażalki.   Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 25.07.2018 r. Rozeznanie rynku Formularz […]

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu dietetyka dla 3 osób z niepełnosprawnościami, uczestników projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i […]

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Na usługę w zakresie przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla 10 osób z niepełnosprawnościami, będących uczestnikami projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i […]

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia siedmiodniowych, wyjazdowych warsztatów pt.: „W drodze ku twórczej dorosłości” z zakresu treningu umiejętności i kompetencji  psychospołecznych oraz poradnictwa psychologicznego i zawodowego  dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się, będących uczestnikami projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność „współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu […]

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi przygotowania, dostawy i podawania posiłków podczas spotkania edukacyjno-integracyjnego oraz spotkań podsumowujących instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz jego efekty organizowanych dla uczestników projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność” Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 19.04.2018r. Rozeznanie rynku Załączniki: Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy    

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia siedmiodniowych, wyjazdowych warsztatów pt.: „W drodze ku twórczej dorosłości” z zakresu treningu umiejętności i kompetencji  psychospołecznych oraz poradnictwa psychologicznego i zawodowego  dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się, będących uczestnikami projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność „współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu […]

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie rynku na zakup i sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2018 r. Data umieszczenia ogłoszenia na stronie PCPR 14.02.2018 r.   Rozeznanie rynku Oferta wykonawcy Załącznik_nr_1_do_Oferty_Wykonawcy Wzór Umowy  

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie rynku na zakup i sukcesywne dostarczanie tonerów do urządzeń drukujących na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2018 r. Data umieszczenia ogłoszenia na stronie PCPR 14.02.2018 r. Rozeznanie rynku oferta wykonawcy załącznik nr 1 do oferty – wykonawcy wzór umowy  

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu […]

Posted in Wszczęte postępowania | Leave a comment