XIV Rajd Pieszy i Rowerowy Szlakami Puszczy Kampinoskiej

29 sierpnia 2018 roku odbył się XIV Rajd Pieszy i Rowerowy Szlakami Puszczy Kampinoskiej. Impreza organizowana była przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu oraz Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas”. Patronat Honorowy nad spotkaniem objęli Starosta Warszawski Zachodni – Jan Żychliński oraz Kampinoski Park Narodowy.

Wydarzenie zgromadziło ponad 250 osób niepełnosprawnych z terenu całego Mazowsza. W imprezie wzięli udział głównie uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu całego Mazowsza z 25 placówek. Uczestnicy imprezy pokonali dystans blisko 25 kilometrów, idąc pieszo lub jadąc rowerem. Leśnym szlakiem grupę tradycyjnie poprowadzili Wojciech Nikonowicz i Paweł Rogoś – leśnicy z Kampinoskiego Parku Narodowego. Po powrocie z wyprawy, o godz. 14:00 rozpoczęła się część oficjalna imprezy. Swoją obecnością zaszczycili nas: pan Jan Żychliński – Starosta Warszawski Zachodni, Wicestarosta pan Paweł Białecki oraz członkowie Zarządu Powiatu, panie Jolanta Stępniak i Stanisława Milej – Misztal. Swoją obecnością zaszczycił nas również pan Artur Pozorek – Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli również: pani Barbara Gębala – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z pracownikami, przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego – nadleśniczy pan Edward Bogiel.

Na spotkaniu nie zabrakło również pana Zenona Reszki – Burmistrza Błonia, który tradycyjnie zakupił upominki dla uczestników rajdu i rower, który posłuży nam przez długie lata w czasie rajdów rowerowych.

Byli z nami również kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z Leszna, Ożarowa Mazowieckiego i Starych Babic, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli instytucji i organizacji pozarządowych z terenu całego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe statuetki i podziękowania wykonane w ramach zajęć przez uczestników ŚDS w Łubcu. Nagrody zostały zakupione ze środków pozyskanych z budżetu Województwa Mazowieckiego. Część oficjalną naszego spotkania uświetnił występ uczestników ŚDS w Łubcu. To oni swoim występem skradli serca naszych gości. Wszyscy uczestnicy rajdu bawili się do późnych godzin popołudniowych przy muzyce na żywo.

Wsparcie w organizacji rajdu otrzymaliśmy również z Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gmin Leszno i Stare Babice oraz Miasta Błonia. Za wsparcie rzeczowe dziękujemy sponsorom: Chłodni Mazowsze, firmom Bittner, Fanex, Kuch Dar, Hotelowi Mazurkas, Bankowi Żywności SOS w Warszawie.

Słowa uznania i podziękowania kierujemy również do 63 Kampinoskiej Drużyny Harcerzy Husaria im. bł. ks J. Stanka SAC i wolontariuszy zrzeszonych przy Świetlicy w Łubcu, którzy pomagali nam w przygotowaniu spotkania od wczesnych godzin rannych.

Jednak największe podziękowania kierujemy do uczestników Rajdu, którzy od 14 lat uczestniczą w naszych spotkaniach i to oni tworzą niepowtarzalną atmosferę naszych spotkań.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok na XV już, Jubileuszowy Rajd.

Zadanie było dofinansowane ze środków będących w dyspozycji Województwa Mazowieckiego ( pochodzących ze środków PFRON)

Logo Mazowsze       Logo MCPS        Logo KPN        Logo PWZ