________________________________________

OGŁOSZENIE z dnia 17 marca 2020 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy

_____________________________________