“Aktywność szansą na lepsze jutro” – V edycja w latach 2012 – 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizację V edycji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

“Aktywność szansą na lepsze jutro” – V edycja w latach 2012 – 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizację V edycji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

W 2012 roku wsparciem planuje się objąć 102 osoby z Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym: 56 osób niepełnosprawnych, 46 osób znajdujących się w rodzinach zastępczych oraz opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące warunki:

  • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
  • są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
  • są nieaktywne zawodowo.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające powyższe kryteria prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 bądź kontakt telefoniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Termin składania deklaracji upływa: 30.04.2012r.

Telefony kontaktowe: 22 733 72 54, 22 733 72 51

Druki do pobrania:

Deklaracja wstępna
Deklaracja wstępna (plik PDF)
Deklaracja wstępna dla osób niepełnosprawnych
Deklaracja wstępna dla osób niepełnosprawnych (plik PDF)