Archiwum kategorii: Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Podsumowanie projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” – 2014 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zakończyło w 2014 roku realizację projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podsumowanie projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” – 2014 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zakończyło w 2014 roku realizację projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2014 roku ogólna wartość przedsięwzięcia wyniosła 703 086,81 zł, z czego środki z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiły 598 485,68 zł, wkład własny Powiatu Warszawskiego Zachodniego wyniósł  72 916,60 zł, zaś wkład krajowy z budżetu Państwa 31 684,53 zł.

W tegorocznej edycji wsparciem objęto łącznie 222 osoby, w tym: 178 osób niepełnosprawnych oraz 44 osoby znajdujące się w rodzinach zastępczych, usamodzielniające się, opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Głównym celem projektu było wyeliminowanie barier utrudniających aktywizację zawodową oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym i dyskryminowanym na rynku pracy przez rehabilitację zdrowotną, integrację społeczną, a także zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Instrumenty oferowane w ramach aktywnej integracji w 2014r. obejmowały takie działania jak:

dla osób niepełnosprawnych:

• zabiegi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania dla 70 osób,
• konsultacje z psychologiem dla 70 rodzin osób, które otrzymały wsparcie w postaci zabiegów rehabilitacyjnych,
• wyjazdowe spotkanie integracyjno-edukacyjne do Tłuszcza dla 40 osób niepełnosprawnych
i 8 opiekunów,
• wyjazdowe warsztaty z elementami programu niezależnego funkcjonowania
z niepełnosprawnością, kursem obsługi komputera, kursem wizażu, kursem przedsiębiorczości  oraz zabiegami rehabilitacyjnymi dla 40 osób niepełnosprawnych i 20 opiekunów,
• kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych: kurs opiekuna osoby starszej dla 10 osób,
kurs profesjonalnej pomocy domowej dla 10 osób, kurs florysty dla 10 osób, kurs operatora urządzeń  audiowizualnych dla 5 osób, kurs pomocnika kucharza dla 5 osób, kurs pomocnika stolarza  dla 8 osób, kurs montażu filmów video dla początkujących dla 5 osób, kurs hodowli
i pielęgnacji ozdobnych roślin doniczkowych dla 5 osób, kurs pomocnika cukiernika
dla 5 osób, kurs krawiecki dla 5 osób,
• spotkanie integracyjno – kulturalne (teatr) dla 60 osób,

dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych:

• kurs prawo jazdy kat. B dla 11 osób,
• kurs języka angielskiego dla 3 osób,
• kurs operatora koparko – ładowarki dla 1 osoby,
• kurs operatora wózków widłowych dla 3 osób,
• kurs operatora wózków jezdniowych specjalizowanych dla 1 osoby,
• kurs administratora sieci komputerowych I i II stopnia dla 1 osoby,
• kurs języka rosyjskiego (2 poziomy) dla 1 osoby,
• kurs masażu I stopnia dla 1 osoby,
• indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 8 osób usamodzielniających się,
• grupowe konsultacje z doradcą zawodowym dla 12 osób usamodzielniających się,
• grupowe konsultacje z psychologiem dla 21 osób usamodzielniających się,
• wyjazdowe warsztaty pt.: „Kierunek – dorosłość z pomysłem” dla 24 wychowanków rodzin zastępczych,
• grupowe warsztaty z psychologiem dla 23 wychowanków rodzin zastępczych,
• grupowe warsztaty z doradcą zawodowym dla 23 wychowanków rodzin zastępczych,
• spotkanie integracyjno-kulturalne (teatr) dla 45 osób,
• zrefundowanie kosztów pobytu w internacie i kosztów przejazdu w ramach aktywizacji edukacyjnej.

W ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano dwa spotkania o charakterze integracyjno – edukacyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, a także piknik o charakterze integracyjnym dla młodych usamodzielniających się osób oraz wychowanków rodzin zastępczych i ich otoczenia.

Pierwsze spotkanie dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia odbyło się w miesiącu czerwcu na terenie Domu Pomocy Społecznej  w Bramkach i wzięło w nim udział około 200 osób. Honorowy patronat nad spotkaniem przyjął Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan Jan Żychliński. Mieszkańcy i pracownicy DPS i WTZ dołożyli wszelkich starań, aby ten dzień był pod każdym względem wyjątkowy. Zgromadzeni goście mieli przyjemność podziwiać talenty aktorskie i wokalne mieszkańców w czasie programu artystycznego obrazującego znaczenie siedmiu sakramentów w życiu człowieka. Jednakże najważniejszym momentem było puszczanie wcześniej przygotowanych wianków, co sprawiło wszystkim zgromadzonym ogromną radość. Wianki były końcowym efektem przeprowadzonych wcześniej warsztatów plastycznych i edukacyjnych. Całość spotkania została uwieńczona pysznym posiłkiem, który sprzyjał licznym rozmowom, wzajemnemu poznawaniu się i wymianie doświadczeń.

Drugie spotkanie odbyło się we wrześniu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej. Było ono połączone z Rajdem Pieszo – Rowerowym „Kampinoskie Bezdroża”. Uczestnicy Rajdu – czy to rowerzyści czy piechurzy, wraz ze swoimi opiekunami poznawali tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego, podziwiając jego walory przyrodnicze, jak i poszerzali swoją wiedzę. Po zmaganiach na kampinoskich trasach, dla wszystkich uczestników spotkania był przygotowany pyszny posiłek, który pozwolił na regenerację sił i był okazją do wspólnego biesiadowania, a także umilał oczekiwanie na występy artystyczne przygotowane przez mieszkańców DPS oraz uczestników WTZ. Uwieńczeniem całego spotkania było widowisko akrobatyczne Pana Piotra Bielaka. Sztuczki rowerowe wykonywane przez Pana Piotra przypadły do gustu każdemu z przybyłych gości. Podczas tegorocznego spotkania zostały zrealizowane wszystkie założone cele tj. edukacja i integracja, która najlepiej postępuje wówczas, gdy idzie w parze z dobrą zabawą, co miało miejsce podczas spotkania integracyjno – edukacyjnego w Sadowej.

Z myślą o wychowankach rodzin zastępczych oraz osobach usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze i ich otoczenia, również we wrześniu, został zorganizowany piknik integracyjny na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach. Celem Pikniku Integracyjnego była, jak sama nazwa wskazuje, integracja wszystkich uczestników, a przybyło ich ok. 160. Odbywała się ona przez wspólną zabawę, która sama w sobie stanowiła niebywałą atrakcję. Przybyli goście mieli możliwość spróbowania swoich sił w przeciąganiu liny, czy w zabawie z chustą Klanza. Wszystkie zabawy dobierane były w taki sposób, aby ludzie w nich uczestniczący rozbudzali w sobie zmysł współpracy. Integracyjnym elementem pikniku było odciskanie dłoni na plakacie pod wielce wymownym tytułem „Jesteśmy wielką rodziną”. Dzieci, młodzież oraz dorośli bardzo chętnie uczestniczyli w zabawach tanecznych, które inicjował animator mający niezwykłe podejście i umiejętności niezbędne do integracji wszystkich przybyłych. Na wyjątkową uwagę zasługiwały warsztaty plastyczne. Artysta pokazał, w jaki sposób do twórczej zabawy mogą być wykorzystane przedmioty codziennego użytku. Była to zabawa pożyteczna (dzieci wyjechały bogatsze o nową wiedzę), jak i przyjemna w takim stopniu, że oprócz dzieci, wśród uczestników twórczych warsztatów znaleźli się dorośli, którzy sami chcieli zdobyć w tym zakresie większą wiedzę. Wszystkim gościom, w czasie trwania całego pikniku, sił dodawały przepyszne posiłki, wśród których nie mogło zabraknąć słodkości, wśród których oczy najbardziej cieszyła czekoladowa fontanna. Miejsce spotkania tj. teren Domu Pomocy Społecznej w Bramkach jest miejscem urzekającym i sprzyjającym wspólnemu spędzaniu czasu na łonie natury. Piękna aura, jaka była w ciągu dnia pozwoliła wszystkim zgromadzonym na chwilkę uspokojenia, przerwy od codziennych zajęć i obowiązków, wymianę doświadczeń, co w sumie doprowadziło do miłego, wspólnego spędzenia czasu i wzajemnej integracji.

W grudniu odbyły się dwa spotkania podsumowujące realizację kończącego się projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”. W pierwszym spotkaniu wzięli udział wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z otoczeniem. W drugim uczestniczyły osoby niepełnosprawne wraz z otoczeniem. Spotkania były okazją do zaprezentowania działań zrealizowanych przez PCPR w ramach projektu, wymiany wrażeń oraz wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w projekcie, a także materiałów promocyjnych.

W wyniku realizacji projektu wzrosły umiejętności wszystkich Beneficjentów niezbędne do poprawy ich szans na rynku pracy: nastąpił wzrost ich samooceny, pewności siebie, poprawa umiejętności komunikacji, prezentowania swoich mocnych stron. Ponadto zdobyli dodatkowe doświadczenie zawodowe, umiejętność szukania pracy oraz rozmowy z pracodawcą.

Reasumując, na przestrzeni 7 lat realizacji projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim objęło wsparciem łącznie 949 osób. Ogólna wartość projektu na przestrzeni lat 2008-2014 wyniosła 3 mln 600 tys. zł. Warto podkreślić fakt, że uczestnicy projektu bardzo chętnie uczestniczyli w organizowanych działaniach, a ich aktywność nie ograniczała się do uczestnictwie tylko w jednym roku realizacji projektu.

Wśród osób korzystających z oferowanego wsparcia były 702 osoby niepełnosprawne oraz 243 osoby znajdujące się w rodzinie zastępczej, usamodzielniające się, opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze. Pozostali tj. 4 osoby stanowią grupę uchodźców zamieszkujących na terenie Powiatu w 2009 r.

Spotkanie podsumowujące realizację projektu dla osób niepełnosprawnych

W dniu 15 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie kończące kolejną edycję projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Spotkanie podsumowujące realizację projektu dla osób niepełnosprawnych

W dniu 15 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie kończące kolejną edycję projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

W spotkaniu uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością, które brały czynny udział w w/w projekcie. Wśród zaproszonych gości byli opiekunowie i osoby najbliższe uczestników projektu. Spotkanie było okazją do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach projektu, a także wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń i powspominania tego, co razem udało się osiągnąć.

Z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obecni byli pracownicy, którzy swoją codzienną pracą przyczyniali się do poprawnej realizacji wszystkich działań.

Po uroczystym i serdecznym przywitaniu zgromadzonych gości, Dyrektor PCPR Pani Barbara Gębala wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Panią Jolantą Stępniak wręczyły każdemu z uczestników certyfikat, który potwierdza udział w w/w projekcie oraz materiały promocyjne, jakimi były kubki termiczne.

Wręczanie pamiątkowych certyfikatów umilił smaczny, ciepły posiłek, który stworzył domową atmosferę sprzyjającą rozmowom i zacieśnianiu wzajemnych relacji, wymianie doświadczeń.

Spotkanie uświetnił występ uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu, którzy zaprezentowali przygotowane przez siebie kolędy. Talenty wokalne wprawiły wszystkich uczestników spotkania w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Spotkanie podsumowujące realizację projektu dla wychowanków rodzin zastępczych

W dniu 12 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie kończące kolejną edycję projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Spotkanie podsumowujące realizację projektu dla wychowanków rodzin zastępczych

W dniu 12 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie kończące kolejną edycję projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

W spotkaniu uczestniczyły osoby będące wychowankami rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, które brały czynny udział w w/w projekcie. Aby mogło dojąć do pełnej integracji wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć opiekunów i osób najbliższych dla uczestników projektu. Było to okazją do lepszego poznania się, wymiany doświadczeń, nawiązania bliższych relacji. Z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obecni byli pracownicy, którzy swoją codzienną pracą przyczyniali się do poprawnej realizacji wszystkich działań. Po uroczystym i serdecznym przywitaniu zgromadzonych gości, Dyrektor PCPR Pani Barbara Gębala wręczyła każdemu z uczestników certyfikat, który potwierdza udział w w/w projekcie oraz materiały promocyjne, jakimi były kubki termiczne.

Wręczanie pamiątkowych certyfikatów umilił smaczny, ciepły posiłek, który stworzył domową atmosferę sprzyjającą rozmowom i zacieśnianiu wzajemnych relacji, wymianie doświadczeń. Całemu spotkaniu towarzyszyła pogodna atmosfera, dużo śmiechu i odrobina nostalgii, iż jest to ostatni rok realizacji projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.

Wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepełnosprawnych

W dniach 18.12 – 19.12.2014r. zostało zorganizowane wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne do Tłuszcza dla 48 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.2 PO KL. Wykonawcą było Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO” z Tłuszcza.

Wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepełnosprawnych

W dniach 18.12 – 19.12.2014r. zostało zorganizowane wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne do Tłuszcza dla 48 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.2 PO KL. Wykonawcą było Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO” z Tłuszcza.

Celem wyjazdowego spotkania integracyjno – edukacyjnego była integracja osób niepełnosprawnych, a także zapoznanie ich z różnymi formami rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej oraz pokazanie, że wiedza i umiejętności, jakie nabyli dzięki udziałowi w projekcie mogą być przez nich wykorzystane z sukcesem w ramach prowadzenia własnej aktywności zawodowej.

Program wizyty obejmował szereg atrakcji wśród których były m.in. wizyty w Spółdzielni Socjalnej „Z Myślą o Tobie” w Warszawie, założonej przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”. Podczas spotkania uczestnicy mieli przyjemność uczestniczyć w aktywizujących warsztatach „tutkowych”. Uczestnicy zapoznali się z zasadami działania Klubu Integracji Społecznej, Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie, odwiedzili Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu, a także odbyli warsztaty w Gospodarstwie Agroturystycznym „Po Kądzieli” – „Jak to ze lnem bywało”. Była to okazja do zapoznania się z zasadami uprawy i obróbki lnu, w której wszyscy uczestniczyli z zapartym tchem.

Podczas zorganizowanego wyjazdowego spotkania integracyjno – edukacyjnego nie było czasu na nudę – nie pozwalały na to wyprawy do Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej oraz do miejsca upamiętniającego Panią Annę Walentynowicz – Pomnika Wolności i Solidarności.

Interesujący program, przyjazna kadra, ciekawe miejsca do zwiedzania – to wszystko sprawiło, że uczestnicy wrócili pełni wiary we własne możliwości i usatysfakcjonowani zdobyciem nowej wiedzy.

Spotkanie integracyjno – kulturalne dla osób niepełnosprawnych

W dniu 18 grudnia 2014 roku w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne dla 60 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Spotkanie integracyjno – kulturalne dla osób niepełnosprawnych

W dniu 18 grudnia 2014 roku w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne dla 60 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Głównym celem spotkania była integracja uczestników projektu połączona ze zdobyciem doświadczeń i wrażeń kulturalnych tj. wyjściem do teatru. W odpowiedzi na zainteresowanie uczestników projektu, na miejsce docelowe został wybrany spektakl pt. „Dziadek do orzechów” w Teatrze Żydowskim im. Estery Racheli i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz w Warszawie.

Spotkanie integracyjno-kulturalne było kolejną okazją na wymianę doświadczeń i ogólnych wrażeń ludzi, którzy poznali się dzięki uczestnictwie w projekcie pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, a których łączą podobne doświadczenia i historie.

Spotkanie integracyjno – kulturalne dla wychowanków rodzin zastępczych

W dniu 16 listopada 2014 roku w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne dla 45 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osób usamodzielniających się oraz dla osób z ich najbliższego otoczenia.

Spotkanie integracyjno – kulturalne dla wychowanków rodzin zastępczych

W dniu 16 listopada 2014 roku w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne dla 45 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osób usamodzielniających się oraz dla osób z ich najbliższego otoczenia.

Głównym celem spotkania była integracja uczestników projektu połączona ze zdobyciem doświadczeń i wrażeń kulturalnych tj. wyjściem do teatru. Na miejsce spotkania integracyjno – kulturalnego został wybrany Teatr Capitol ze spektaklem pt. „Kiedy kota nie ma…”. Lekko humorystyczna opowieść o perypetiach dwóch małżeństw wprawiła wszystkich obecnych w wyśmienity humor. Zabawna historia pozwoliła jednak wyciągnąć wnioski, że kłamstwo ma „krótkie nogi”.

Spotkanie integracyjno-kulturalne było kolejną okazją na wymianę doświadczeń i ogólnych wrażeń ludzi, którzy poznali się dzięki uczestnictwie w projekcie pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, a których łączą podobne doświadczenia.

Piknik integracyjny dla wychowanków rodzin zastępczych

W dniu 21 września 2014r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach odbył się Piknik Integracyjny dla wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz ich otoczenia. Piknik był realizowany w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Piknik integracyjny dla wychowanków rodzin zastępczych

W dniu 21 września 2014r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach odbył się Piknik Integracyjny dla wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz ich otoczenia. Piknik był realizowany w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem Pikniku Integracyjnego było, jak sama nazwa wskazuje, integracja wszystkich uczestników, a przybyło ich ok. 160. Odbywała się ona przez wspólną zabawę, która sama w sobie stanowiła niebywałą atrakcję.

Przybyli goście mieli możliwość spróbowania swoich sił w przeciąganiu liny, czy w zabawie z chustą Klanza. Wszystkie zabawy dobierane były w taki sposób, aby ludzie w nich uczestniczący rozbudzali w sobie zmysł współpracy. Dla chętnych dzieci, które nie miały obaw przed upodobnieniem się do bajkowych postaci lub motylków było malowanie buziek bądź też mogły otrzymać pięknego zwierzaka lub kwiatka wykonanego z balonów.

Integracyjnym elementem pikniku było odciskanie dłoni na plakacie pod wielce wymownym tytułem „Jesteśmy wielką rodziną”. Dzieci, młodzież oraz dorośli bardzo chętnie uczestniczyli w zabawach tanecznych, które inicjował animator mający niezwykłe podejście i umiejętności niezbędne do integracji wszystkich przybyłych. Jego kreatywne podejście sprawił, że młodzież sama chciała pochwalić się swoimi zdolnościami muzycznymi i wykonywała swoje ulubione utwory muzyczne.

Na wyjątkową uwagę zasługiwały warsztaty plastyczne. Artysta pokazał, w jaki sposób do twórczej zabawy mogą być wykorzystane przedmioty codziennego użytku. Zapoznał dzieci z sekretami wytwarzania naturalnych barwników z minerałów. Była to zabawa pożyteczna (dzieci wyjechały bogatsze o nową wiedzę), jak i przyjemna w takim stopniu, że oprócz dzieci, wśród uczestników twórczych warsztatów znaleźli się dorośli, którzy sami chcieli zdobyć w tym zakresie większą wiedzę.

Wszystkim gościom, w czasie trwania całego pikniku, sił dodawały przepyszne posiłki, wśród których nie mogło zabraknąć słodkości, wśród których oczy najbardziej cieszyła czekoladowa fontanna.

Miejsce spotkania tj. teren Domu Pomocy Społecznej w Bramkach jest miejscem urzekającym i sprzyjającym wspólnemu spędzaniu czasu na łonie natury. Piękna aura, jaka była w ciągu dnia pozwoliła wszystkim zgromadzonym na chwilkę uspokojenia, przerwy od codziennych zajęć i obowiązków, wymianę doświadczeń, co w sumie doprowadziło do miłego, wspólnego spędzenia czasu i wzajemnej integracji.

 

Spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych „Kampinoskie Bezdroża”

Ponad 200 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego wzięło udział w spotkaniu integracyjno – edukacyjnym połączonym z Rajdem Pieszo Rowerowym „Kampinoskie Bezdroża”. Spotkanie odbyło się 11 września 2014r. w ramach projektu unijnego „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan Jan Żychliński objął honorowy patronat nad spotkaniem. Uczestnicy Rajdu – czy to rowerzyści czy piechurzy, wraz ze swoimi opiekunami poznawali tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego, podziwiając jego walory przyrodnicze, jak i poszerzali swoją wiedzę.

Spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych „Kampinoskie Bezdroża”

Ponad 200 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego wzięło udział w spotkaniu integracyjno – edukacyjnym połączonym z Rajdem Pieszo Rowerowym „Kampinoskie Bezdroża”. Spotkanie odbyło się 11 września 2014r. w ramach projektu unijnego „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan Jan Żychliński objął honorowy patronat nad spotkaniem. Uczestnicy Rajdu – czy to rowerzyści czy piechurzy, wraz ze swoimi opiekunami poznawali tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego, podziwiając jego walory przyrodnicze, jak i poszerzali swoją wiedzę.

Po zmaganiach na kampinoskich trasach, dla wszystkich uczestników spotkania był przygotowany pyszny posiłek, który pozwolił na regenerację sił i był okazją do wspólnego biesiadowania, a także umilał oczekiwanie na występy artystyczne przygotowane przez mieszkańców DPS oraz uczestników WTZ.

Uwieńczeniem całego spotkania było widowisko akrobatyczne Pana Piotra Bielaka. Sztuczki rowerowe wykonywane przez Pana Piotra przypadły do gustu każdemu z przybyłych gości.

Podczas tegorocznego spotkania zostały zrealizowane wszystkie założone cele tj. edukacja i integracja, która najlepiej postępuje wówczas, gdy idzie w parze z dobrą zabawą, co miało miejsce podczas spotkania integracyjno – edukacyjnego w Sadowej.

Warsztaty wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych

W dniach 03-14 września 2014r. miały miejsce wyjazdowe warsztaty połączone z programem niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, kursami zawodowymi oraz zabiegami rehabilitacyjnymi dla 40 osób niepełnosprawnych oraz ich 20 opiekunów. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Piramida I” w Darłowie. Wykonawcą było Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „All Tourist” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Wyjazdowe warsztaty były zorganizowane w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warsztaty wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych

W dniach 03-14 września 2014r. miały miejsce wyjazdowe warsztaty połączone z programem niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, kursami zawodowymi oraz zabiegami rehabilitacyjnymi dla 40 osób niepełnosprawnych oraz ich 20 opiekunów. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Piramida I” w Darłowie. Wykonawcą było Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „All Tourist” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Wyjazdowe warsztaty były zorganizowane w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem warsztatów było nabycie przez uczestników warsztatów wyjazdowych umiejętności niezależnego, w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, a co za tym idzie zwiększenie szans na rynku pracy, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych – zorganizowane były kursy zawodowe takie jak: kurs wizażu, przedsiębiorczości, kurs komputerowy na dwóch poziomach – podstawowym i średniozaawansowanym. Na zajęciach poruszana była kwestia integracji z otoczeniem, znaczenie relacji interpersonalnych z innymi ludźmi. Jak się okazuje, co udowodnił właśnie ten wyjazd – ludzie są zamknięci na innych, postępuje alienacja, a ludzie mieszkający w zasadzie tuż obok siebie, poznali się dopiero w Darłówku. Wykonywane na miejscu zabiegi rehabilitacyjne miały przyczynić się do poprawy stanu zdrowia i ogólnej sprawności psychofizycznej naszych uczestników.

Pomimo bardzo napiętego grafiku zajęć i zabiegów, uczestnicy wyjazdowych warsztatów aktywnie spędzali każdą wolną chwilę. W zależności od preferencji i możliwości korzystano ze spacerów nad morzem, rejsu statkiem, aby w pełni doświadczyć pięknego widoku zachodzącego nad morzem słońca. Nasi uczestnicy mieli możliwość spaceru do Darłowa, aby zwiedzić Zamek Książąt Pomorskich, a w nim wystawę dotyczącą słynnego Króla Eryka.

Nie lada wyzwanie stanowiła wizyta w magicznej wręcz krainie – Leonardii, gdzie uczestnicy naszych warsztatów mieli możliwość przeistoczenia się w średniowiecznych graczy próbujących swoich sił w zabawach i grach, których protoplastą był sam Leonardo Da Vinci. Nasi uczestnicy wspaniale odnaleźli się w świecie logicznych łamigłówek i zadań wymagających sprytu i koncentracji. Wśród atrakcji można jeszcze wyróżnić poranne zajęcia z nordic walking, na które co dzień znajdowali się chętni, a także wyjście do Aquaparku oraz zabawy taneczne.

Uczestnicy wyjazdowych warsztatów powrócili do domów z ogromną chęcią do podejmowania nowych wyzwań. Wyjazd dodał im sił i pewności siebie – poczuli się mocniejsi fizycznie i psychicznie, co było dostrzegalne gołym okiem. Niezamierzonym efektem wyjazdowych warsztatów, jednak jakże ważnym było wzajemne udzielanie sobie wsparcia przez osoby niepełnosprawne, których kontakt zwykle trwa dłużej niż sam wyjazd, co pokazały warsztaty wyjazdowe realizowane w latach ubiegłych w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro”, co dla naszego PCPR, jako organizatora jest bardzo budujące.

Wyjazdowe warsztaty „Kierunek – dorosłość z pomysłem”

W dniach 04-13 sierpnia 2014r. w Ośrodku Wypoczynkowym Dresso w Sulejowie, miały miejsce wyjazdowe warsztaty dla 24 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wyjazdowe warsztaty „Kierunek – dorosłość z pomysłem” zostały zorganizowane w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawcą wyjazdu była firma EKO-SYSTEM Kalisz Józef Grygorcewicz.

W dniach 04-13 sierpnia 2014r. w Ośrodku Wypoczynkowym Dresso w Sulejowie, miały miejsce wyjazdowe warsztaty dla 24 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wyjazdowe warsztaty „Kierunek – dorosłość z pomysłem” zostały zorganizowane w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawcą wyjazdu była firma EKO-SYSTEM Kalisz Józef Grygorcewicz.

Celem wyjazdowych warsztatów było zwiększenie wiedzy i umiejętności młodzieży w zakresie kompetencji psychospołecznych (m.in. trening asertywności, poznanie swoich słabych i mocnych stron), a także doradztwa zawodowego.

Młodzież poszerzyła swoją wiedzę o elementy pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy wyjazdu bardzo chętnie angażowali się we wszystkie zajęciach, podejmując wyzwania, jakie przygotowali dla nich opiekunowie. Młodzież uczestnicząca w warsztatach aktywnie spędzała swój czas wolny, zgodnie z hasłem „Sport to zdrowie”. Odbywały się liczne gry i zabawy zespołowe, które miały udowodnić, że współpraca popłaca, gdy cały zespół wspólnie angażuje się w rozwiązywanie zadań, co z kolei sprawiało wszystkim ogromną radość. Młodzież miała okazję zapoznać się z historią Opactwa Cystersów w Podklasztorzu, a dla chętnych wyzwań i przygody zorganizowany był zjazd torem saneczkowym.

Wyjazdowe warsztaty odbywające się w Sulejowie można uznać za udane pod względem merytorycznym, jak i organizacji czasu wolnego – każdy młody człowiek wyjechał bogatszy o nową wiedzę, umiejętności i z większą siecią wsparcia w postaci nowo zapoznanych koleżanek i kolegów. Teraz, po wyjeździe pozostają tylko wspomnienia i wspólne fotografie.