CENTRUM DZWONI POMAGA W SZUKANIU PRACY

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI to jedyna na warszawskim rynku zatrudnienia koncesjonowana agencja pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

-“Celem Centrum DZWONI jest znalezienie dla jak największej liczby niepełnosprawnych intelektualnie Warszawiaków posad na tzw. otwartym rynku pracy, czyli w firmach, które nie są zakładami pracy chronionej (ZPCh) oraz w instytucjach publicznych. To trudne zadanie, bo o naszych klientach wciąż jeszcze słyszy się dyskryminującą opinię, że ich miejsce jest w zakładach pracy chronionej. To sprawia, że osoby niepełnosprawne intelektualnie nie wierzą, iż są pełnowartościowymi pracownikami. Centrum DZWONI działa po to, aby pomóc im odnaleźć i wiarę i siły do szukania pracy na otwartym rynku oraz dostarczyć im niezbędnych do tego informacji i narzędzi” – tłumaczy Monika Zakrzewska, szef Centrum DZWONI.

Od października 2010 Centrum DZWONI realizuje specjalny, oparty na pięcioletnich doświadczeniach, autorski program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie poszukujących zatrudnienia. Program obejmuje kilka etapów: -indywidualne konsultacje klienta z doradcą zawodowym i psychologiem, -stworzenie Indywidualnego Planu Działania dostosowanego do wykształcenia, stanu zdrowia i oczekiwań klienta, -siedmiodniowe, teoretyczne warsztaty grupowe z technik aktywnego poszukiwania pracy oraz -dalsze wsparcie psychologiczne i merytoryczne (np. redagowanie cv i listu motywacyjnego, wyszukiwanie i analiza ofert itp.) dla osoby, która wyrusza “w drogę po pracę”, i – oczywiście – znalezienie dla niej stałej posady.

-“Wszystkich klientów kierujemy również na jednodniowe warsztaty praktyczne oraz dwutygodniowe praktyki na konkretnych stanowiskach pracy w warszawskich firmach z takich branż jak: gastronomia i hotelarstwo, ogrodnictwo, handel oraz instytucjach publicznych, np. bibliotekach. To jeden z najważniejszych elementów naszego programu. Warsztaty praktyczne i praktyki dają nam możliwość pełnego poznania predyspozycji zawodowych klienta i pomagają w ustaleniu dla niego ostatecznego miejsca zatrudnienia. Dlatego, choć współpracujemy już z ok. 40 pracodawcami, to wciąż poszukujemy nowych, z nowymi stanowiskami pracy” – tłumaczy Elżbieta Siwczak, jeden z trenerów pracy z Centrum DZWONI.

Do końca czerwca br., do programu Centrum DZWONI przystąpiło już 48 niepełnosprawnych intelektualnie Warszawiaków. Wszyscy są po spotkaniach z doradcą i psychologiem, a także warsztatach grupowych. 40 z nich właśnie odbywa zajęcia praktyczne, a kolejnych dziesięciu przygotowuje się do nich. Tymczasem Centrum DZWONI tworzy już kolejne grupy uczestników programu.

-“Zapraszamy do nas osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 18 do 55 lat, które mieszkają na terenie Warszawy lub gmin: Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Izabelin, Kampinos, Leszno lub Stare Babice i które szukają dla siebie pierwszej lub kolejnej posady” – tłumaczy Katarzyna Rudzka, doradca zawodowy Centrum DZWONI.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym wydanego przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Obwodową/Wojewódzką Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia lub orzeczenia o niezdolności do pracy wystawionego przez komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, które nie mają w orzeczeniach zapisu o niepełnosprawności intelektualnej (upośledzeniu umysłowym) będą poproszone o potwierdzenie rodzaju niepełnosprawności opinią psychologa lub zaświadczeniem wydanym przez lekarzy specjalistów: psychiatrę lub neurologa.

Aby przystąpić do programu należy skontaktować się z p. Katarzyną Rudzką, doradcą zawodowym Centrum DZWONI pod nr tel.: 22 620 30 31, 510 470 931 i umówić się na spotkanie rejestracyjne. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na: www.centrumdzwoni.pl – również w wersji “easy to read” – przystępnej do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Spotkania ze specjalistami Centrum oraz warsztaty teoretyczne odbywają się w siedzibie Centrum DZWONI przy ul. Kaczej 21 w Warszawie.

Udział w programie aktywizacji zawodowej Centrum DZWONI jest bezpłatny! Program jest bowiem realizowany jako część Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.), a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej