DELEGACJA GRUZIŃSKA W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

W dniach 17-18 października 2013 roku gościliśmy przedstawicieli gruzińskiego Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Warszawy.

Tematem wiodącym wizyty studyjnej była organizacja różnych form opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

DELEGACJA GRUZIŃSKA W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

W dniach 17-18 października 2013 roku gościliśmy przedstawicieli gruzińskiego Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Warszawy.

Tematem wiodącym wizyty studyjnej była organizacja różnych form opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Zaproszeni goście wzięli udział w dwóch sesjach szkoleniowych: dla rodzin zawodowych „Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym” oraz dla kandydatów na opiekunów zastępczych nt. Poczucia wartości, więzi jakie łączą dziecko, rodzica i opiekuna zastępczego.  Delegacja odwiedziła Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Państwa Monikę i Bartłomieja Baranowskich w Koczargach Starych, Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny KSN w Bliznem Jasińskiego. Zaproszeni Goście uczestniczyli w IV Festiwalu twórczości teatralno-muzycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Dajemy radość” w Centrum Kultury w Błoniu. Delegaci spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego; panem Janem Żychlińskim Starostą, panią Jolantą Stępniak Członkiem Zarządu oraz specjalistami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wymiany doświadczeń i podsumowania wizyty studyjnej w Polsce.