Dyrektor powiatowego PCPR u Prezydenta Komorowskiego

24 listopada w Pałacu Prezydenckim w Warszawie spotkali się przedstawiciele wybranych ośrodków pomocy społecznej z całej Polski. Prezydent RP Bronisław Komorowski zaprosił również dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w PWZ- Barbarę Gębalę na uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Nasza placówka była jedną z trzech wybranych na całym Mazowszu. W ten sposób doceniono jej dorobek i osiągnięcia powiatu w dziedzinie działalności socjalnej.

Dyrektor powiatowego PCPR u Prezydenta Komorowskiego

24 listopada w Pałacu Prezydenckim w Warszawie spotkali się przedstawiciele wybranych ośrodków pomocy społecznej z całej Polski. Prezydent RP Bronisław Komorowski zaprosił również dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w PWZ- Barbarę Gębalę na uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Nasza placówka była jedną z trzech wybranych na całym Mazowszu. W ten sposób doceniono jej dorobek i osiągnięcia powiatu w dziedzinie działalności socjalnej.

Podczas uroczystości Prezydent Komorowski wręczył medale i odznaczenia zasłużonym pracownikom socjalnym. Jedną z uhonorowanych osób była Halina Lipke- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim- otrzymała od Prezydenta Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Dyrektor Lipke od lat ceniona jest również w naszym powiecie, współpracuje bowiem z ośrodkami pomocy społecznej i PCPR na naszym terenie, a ich kierownicy i dyrektorzy zawsze mogą liczyć na jej fachową pomoc. Cieszymy się, że jej rzetelna praca została nagrodzona. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza Osoby chętne do współpracyw obszarze pomocy dziecku i rodzinie. Placówka od 9 lat prowadzi szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych/ adopcyjnych. W różnych formach opieki zastępczej umieszczono w tym okresie 108 dzieci, przygotowano blisko 300 rodzin zastępczych, z których 90% prężnie działa; pracuje w charakterze niespokrewnionych rodzin zastępczych: zawodowych, wielodzietnych, specjalistycznych, pogotowia rodzinnego i Rodzinnego Domu Dziecka, który ewaluując przechodził wszystkie w/w formy opieki nad dzieckiem. Serdeczne słowa podziękowania PCPR kieruje do wszystkich opiekunów, gdyby nie oni, dzieci nie zaznałyby opieki rodzinnej, zdane byłyby na pobyt w domu dziecka. Jednocześnie apeluje do zdrowych bezpiecznych rodzin, które wychowując biologiczne dzieci, mają miejsce, znajdą czas i umiejętności, żeby zostać rodziną zastępczą. Dzieci czekają…