Dzisiaj obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego!

W związku z tym, że na 21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego, poniżej znajdą Państwo krótką historię o obchodach tego święta oraz list od Rzecznika Praw Dziecka z życzeniami dla wszystkich pracowników socjalnych.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego!

W związku z tym, że na 21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego, poniżej znajdą Państwo krótką historię o obchodach tego święta oraz list od Rzecznika Praw Dziecka z życzeniami dla wszystkich pracowników socjalnych.

21 listopada, to Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to polskie święto, które obchodzone jest na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. Sposób świętowania Dnia Pracownika Socjalnego ma już w Polsce wieloletnią tradycję. Składają się na nią specjalne spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni bywają nagradzani i wyróżniani. 21 listopada każdego roku Minister odpowiedzialny za resort pomocy społecznej wręcza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej. Dla wielu pracowników socjalnych jest to, bardzo ważne wydarzenie w ich życiu zawodowym. W innych krajach obchodzony jest dzień Pracy Socjalnej. Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych w Europie od wielu lat promuje ten dzień poprzez SWAD- Social Work Action Day. Dzień Pracy Socjalnej już o d 1996 roku jest tradycyjnie obchodzony przez pracowników socjalnych w Europie, w drugi wtorek listopada każdego roku. Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do wyrażenia wdzięczności, za wysiłek pełnej poświęcenia, trudnej, lecz niezastąpionej służby na rzecz wsparcia osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, pełnionej przez pracowników pomocy społecznej. Szczególna misja towarzysząca ich pracy wyraża się w gotowości niesienia pomocy osobom zagrożonym ubóstwem, bezdomnością, wykluczeniem ze społeczności, a często także znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, związanych z zagrożeniem zdrowia i życia. Poświęcenie pracowników pomocy społecznej pomaga im w odzyskaniu zdolności do życia, w warunkach odpowiadających godności człowieka. Święto Pracownika Socjalnego, to wyjątkowy czas uświadamiania sobie potrzeby i konieczności pracy z otwartym sercem. W tym wyjątkowym dniu pamiętajmy, że : „żaden człowiek nie jest samotną wyspą, wie, że nie może walczyć sam. Jakiekolwiek byłyby jego zamiary, zawsze potrzebuje innych ludzi…” (Paulo Coelho)

53-zycz_rze