Grupowe warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego

W ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 6 października 2012r. w hotelu FUS w Ożarowie Mazowieckim odbyły się grupowe warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego dla wychowanków rodzin zastępczych, którzy w lipcu br. uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach pt.: „Dorosłość bezpieczna i aktywna”. Warsztaty zorganizowało Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego Katarzyna Piotrowska.

Grupowe warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego

W ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 6 października 2012r. w hotelu FUS w Ożarowie Mazowieckim odbyły się grupowe warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego dla wychowanków rodzin zastępczych, którzy w lipcu br. uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach pt.: „Dorosłość bezpieczna i aktywna”. Warsztaty zorganizowało Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego Katarzyna Piotrowska.

Zajęcia miały na celu ugruntowanie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas w/w wyjazdowych warsztatów. Uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia m.in. rozmowy kwalifikacyjnej i spojrzenia na siebie oczami potencjalnego pracodawcy.

Wszyscy cieszyli się, że mogli się spotkać ponownie w tym samym gronie. Widać było, że zrzyli się ze sobą i tworzą zgraną grupę. Pytani o to, co zmieniło się w ich życiu dzięki udziałowi w projekcie odpowiadali, że uważniej planują swoją drogę, zarówno zawodową, jak i osobistą, są pewniejsi swojej wartości i z optymizmem patrzą w przyszłość. Zapewniali także, że chętnie wzięliby udział w podobnym przedsięwzięciu w przyszłości.