II Festiwal Teatralno-Muzyczny Dajemy Radość w Błoniu.

W sobotni poranek, 15 października br. w Centrum Kultury w Błoniu, odbył się II Festiwal Teatralno-Muzyczny Dajemy Radość. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie Dobra Wola Błonie. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Pan Jan Żychliński Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Pan Zenon Reszka Burmistrz Błonia. To również główni sponsorzy imprezy. Patronatem medialnym imprezę objęło: Radio Niepokalanów, Express Wieczorny oraz BIS.

II Festiwal Teatralno-Muzyczny Dajemy Radość w Błoniu.

W sobotni poranek, 15 października br. w Centrum Kultury w Błoniu, odbył się II Festiwal Teatralno-Muzyczny Dajemy Radość. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie Dobra Wola Błonie. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Pan Jan Żychliński Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Pan Zenon Reszka Burmistrz Błonia. To również główni sponsorzy imprezy. Patronatem medialnym imprezę objęło: Radio Niepokalanów, Express Wieczorny oraz BIS.

Celem imprezy było promowanie twórczości teatralnej i muzycznej osób niepełnosprawnych. Ze względu na specyfikę festiwalu, hasło przewodnie Dajemy Radość było wystarczająco nośne i wymowne. Każda prezentacja artystyczna wiązała się z ogromnym przeżyciem emocjonalnym artystów i dużym zaangażowaniem opiekunów. Wykonawcy zaprezentowali swoje umiejętności i talenty w różnorodnych formach artystycznego wyrazu: muzyce, sztuce, ruchu. Udział młodych artystów w przeglądzie był również okazją do poznania nowych, ciekawych form spędzania wolnego czasu, do nawiązania nowych znajomości, a występy grup integracyjnych, umożliwiły poznanie i akceptowanie specyfiki wykonawców nie w pełni sprawnych. Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonali: pani Barbara Gębala dyrektor PCPR w Ożarowie Mazowieckim oraz pan Zenon Reszka Burmistrz Błonia. W tym roku zachwycali publiczność grą aktorską oraz talentem wokalnym artyści z wielu placówek z powiatu warszawskiego zachodniego, a także grodziskiego. Gościliśmy wykonawców z Domu Pomocy Społecznej z Bramek, Świetlicy Środowiskowej z Ożarowa Mazowieckiego, Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego z Grodziska Mazowieckiego, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych z Lasek, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leszna, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Jana Brzechwy, Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Świetlicy Integracyjno-Terapeutycznej „Dajemy Nadzieję” z Błonia. Wykonawców oceniało szacowne jury w składzie: p. Barbara Reszka – przewodnicząca, p. Wanda Wójcicka, p. Grażyna Staniszewska, pp. Anna i Jacek Fuglewiczowie, ks. Sławomir Hermanowicz, Burmistrz Marek Książek. Wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Jury wszystkim uczestnikom przyznało I miejsce. W nagrodę każdy z wykonawców otrzymał pamiątkowy medal, a placówka, na ręce opiekunów statuetkę oraz maskotkę ufundowaną przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Wszystkim wykonawcom gratulujemy!! Bardzo miłym akcentem Festiwalu był koncert uczennic: Sylwii Brzywczy, Mai Kapłon, Pauliny Gładkowskiej i Klaudii Potockiej z Zespołu Szkół im. M. Wańkowicza z Błonia pod kierunkiem p. Małgorzaty Śliwińskiej oraz koncert Młodzieżowej Orkiestry OSP z Błonia pod batutą pana Jacka Potoła. Konferansjerkę poprowadził pan Łukasz Krypa dbając, by program imprezy realizowany był płynnie i według przyjętego scenariusza. Swój udział w Festiwalu miały również wolontariuszki z LO im. Wł. Broniewskiego w Błoniu, które w sposób wydatny pomogły organizatorom w sprawnym przebiegu imprezy. Festiwal był dobrą okazją dla Stowarzyszenia Dobra Wola Błonie, by przy szerokim audytorium podziękować za życzliwość i wsparcie w sposób szczególny panu Staroście Janowi Żychlińskiemu, pani Dyrektor Barbarze Gębali, pani Barbarze Reszce, pani Wandzie Wójcickiej, pani Helenie Szymańskiej, ks. Tadeuszowi Jaworskiemu, panu Burmistrzowi Markowi Książkowi, wręczając pamiątkowe statuetki. Organizatorzy zostali również wyróżnieni otrzymując z rąk pana Burmistrza Zenona Reszki i pani Wandy Wójcickiej teatralną maskę i kwiaty. Na zakończenie przeglądu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodką biesiadę. Stowarzyszenie Dobra Wola Błonie serdeczne podziękowania kieruje do pana Starosty Jana Żychlińskiego, do pana Burmistrza Zenona Reszki i do pani Wandy Wójcickiej za pomoc i wsparcie przy organizacji Festiwalu, a także do pana Dariusza Sitarskiego dyrektora Centrum Kultury w Błoniu za udostępnienie sali widowiskowej na organizację przeglądu teatralno-muzycznego i do wszystkich pracowników, którzy zadbali o prawidłowy przebieg .