INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 1.03.2017 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 1.03.2017 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

 

 

Druki do pobrania:

Informacja