INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  

W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że ulega zmianie adres siedziby PCPR na następujący:

Ul. Poznańska 131 A, Ożarów Mazowiecki.