INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim uprzejmie informuje, że w dniu 7.04.2011r. Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonała podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim uprzejmie informuje, że w dniu 7.04.2011r. Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonała podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zespół ds. przyznawania dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustaliły, iż w związku z ograniczonymi środkami na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2011 roku będą przyznawane dofinansowania do:

  • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się do 24 roku życia,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

W celu pozytywnego rozpatrzenia jak największej liczby wniosków dofinansowania do w/w zadań mogą zostać obniżone.

 

Realizacja pozostałych programów, tj. dofinansowania do:

  • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób dorosłych;
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

zostaje zawieszona do odwołania.