INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim uprzejmie informuje, że w dniu 4.03.2010r. Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonała podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim uprzejmie informuje, że w dniu 4.03.2010r. Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonała podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W dniu 24 marca 2010 roku odbyły się spotkania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zespołu ds. przyznawania dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na spotkaniach ustalono, iż w związku z ograniczonymi środkami na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2010 roku będą przyznawane dofinansowania do:

  • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się do 24 roku życia,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

W celu pozytywnego rozpatrzenia jak największej liczby wniosków dofinansowania do w/w zadań zostaną obniżone. Realizacja pozostałych programów, tj. dofinansowania do:

  • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób dorosłych;
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

zostaje zawieszona do odwołania.