INFORMACJA

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na koordynatora projektu pn.: „Lepsze jutro poprzez aktywność”.

INFORMACJA

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na koordynatora projektu pn.: „Lepsze jutro poprzez aktywność

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 30.12.2016 r.

Druki do pobrania:

Informacja o rozstrzygnięciu