Internetowe bezpłatne porady prawne w fundacji Fuga Mundi

Fundacja Fuga Mundi zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz informacji świadczonych drogą internetową.

Internetowe bezpłatne porady prawne w fundacji Fuga Mundi

Fundacja Fuga Mundi zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz informacji świadczonych drogą internetową

Adres internetowy pod którym świadczona jest pomoc prawna to: www.poradnictwoprawne.ffm.pl

Wejście na stronę jest możliwe także ze strony głównej fundacji: www.ffm.pl

Poradnictwo świadczone jest bezpośrednio za pomocą poczty mailowej oraz komunikatorów internetowych. Ponadto na stronie internetowej można znaleźć wiele przydatnych informacji dotyczących sytuacji prawno-społecznej osób niepełnosprawnych

Projekt “Niepełnospr@wni bliżej prawa – świadczenie poradnictwa i informacji drogą internetową” jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych