KONFERENCJA

W dniu 23 października br., w ramach projektu „Stabilna Rodzina – Bezpieczne dziecko” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Powiecie Warszawskim Zachodnim odbyła się konferencja podsumowująca projekt. W trakcie spotkania zostały poruszone takie tematy jak: pomoc rodzinom z problemami przemocy, prawa dziecka, funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W konferencji uczestniczyli: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Pan Jan Żychliński, Wicestarosta – Pan Wojciech Białas, Członek Zarządu – Pan Romuald Reszka, kuratorzy zawodowi z Sądów Rodzinnych w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie oraz z Sądu Rodzinnego dla Warszawy – Żoliborza, kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzący placówki wsparcia dziennego, komendanci komisariatów z gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego, policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach oraz zawodowe rodziny zastępcze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział i codzienną współpracę.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA