“Moje życie bez przemocy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim realizuje projekt w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

pn. „Moje życie bez przemocy”

współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, priorytet: Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

“Moje życie bez przemocy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim realizuje projekt w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

pn. „Moje życie bez przemocy”

współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, priorytet: Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

                  Planowane są następujące działania:

1. Konkurs szkolny pn. „Moje życie bez przemocy” IX 2013; rozstrzygnięcie X 2013, najciekawsza praca stanie się promocją projektu; komisja wyłoni 3 najlepsze miejsca  z 7 gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

2. Kampania „Razem czujemy się bezpieczniej” – filmoteka; promocja dobrego filmu X 2013 w Ośrodkach Kultury PWZ.

3. Grupa psychoedukacyjna dla osób potencjalnie doświadczających przemocy; nabór  na zajęcia VIII-IX; kontakt tel. 22 733 72 57 lub 600 995 194; 664 062 288. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką, jak radzić sobie w sytuacjach nadużyć, przemocy, gdzie szukać pomocy?

4. Zapraszamy Rodziców na bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych IX-XI 2013 w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

5. Uruchamiamy telefon zaufania nr w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie VII-XII 2013.

6. Uruchamiamy dyżur psychologa; dawna Poniatówka w Błoniu lub Zespół Poradnictwa Rodzinnego, pok. nr 128, VII-XII 2013 (po telefonicznym umówieniu się na spotkanie 22 733 72 57; 664 062 288).

7. Konferencja powiatowa „Metodyka pracy zespołu interdyscyplinarnego” X-XI 2013.

8. Doposażenie Zespołu Poradnictwa Rodzinnego w kolorową kopiarkę dla potrzeb promocyjno-edukacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu plastycznego.

Druki do pobrania:

Ogłoszenie konkursowe wraz z regulaminem