OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PODINSPEKTOR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ogłasza konkurs na stanowisko podinspektor.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 lutego 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 131A (pokój 214) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora” – liczy się data  wpływu do PCPR.

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 13.02.2017 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PODINSPEKTOR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ogłasza konkurs na stanowisko podinspektor.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 lutego 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 131A (pokój 214) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora” – liczy się data  wpływu do PCPR.

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 13.02.2017 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

 

 

Druki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor
Kwestionariusz osobowy