OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów pt: „Dorosłość bezpieczna i aktywna”, oraz grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania PN/03/2012