OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO

na świadczenie usługi dotyczącej przygotowania, dostawy i podania posiłków w ramach spotkań integracyjnych i spotkań podsumowujących realizację projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PN/02/2014