OGŁOSZENIE O PRZETARGU O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów  z elementami programu niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, kursem obsługi komputera, kursem wizażu, kursem przedsiębiorczości i zabiegami rehabilitacyjnymi dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr postępowania PN/05/2014