OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO

Rozpoznanie cenowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż mebli w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 01.08.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYŚ EURO

Rozpoznanie cenowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż mebli w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 01.08.2016r.

Druki do pobrania:

Formularz oferty
Rozpoznanie cenowe