OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na usługę w zakresie prowadzenia porad i konsultacji prawnych na rzecz mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego.