OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku na prowadzenie obsługi prawnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2018 r.
Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 14.12.2017 r.

Rozeznanie rynku

Formularz oferty

Oświadczenie