OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi przygotowania, dostawy i podawania posiłków podczas spotkania edukacyjno-integracyjnego oraz spotkań podsumowujących instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz jego efekty organizowanych dla uczestników projektu pt. “Lepsze jutro poprzez aktywność”

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 19.04.2018r.

Rozeznanie rynku

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy