OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku w zakresie remontu łazienki, wymiany paneli podłogowych oraz pomalowania pomieszczeń mieszkalnych w Błoniu.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 20.09.2018 r.

Rozeznanie rynku

Formularz oferty