OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia mediacji dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 30 kwietnia 2019 r.

Rozeznanie rynku

Formularz oferty