OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu mebli na wyposażenie mieszkania przy ul. Piłsudskiego 6 m. 40, 05-870 Błonie w tym transport, przeniesienie, montaż mebli w ww. mieszkaniu.

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 30 października 2019 r.

Rozeznanie rynku

Formularz oferty