OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie strony internetowej oraz przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przedstawionym poniżej opisem przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 10 września 2020 r.

Załączniki do pobrania:

Rozeznanie cenowe

Formularz oferty (plik Word)