OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie cenowe na wykonanie strony internetowej i przeniesienie zawartości strony www.pcpr.pwz.pl

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 4.04.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie cenowe na wykonanie strony internetowej i przeniesienie zawartości strony www.pcpr.pwz.pl

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 4.04.2017 r.

 

Druki do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty wraz z załącznikami
logo PCPR