OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi przygotowania, dostawy i podawania posiłków podczas spotkań edukacyjno – integracyjnych organizowanych dla uczestników projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność”.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 24.05.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi przygotowania, dostawy i podawania posiłków podczas spotkań edukacyjno – integracyjnych organizowanych dla uczestników projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność”.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 24.05.2017 r.

Druki do pobrania:

Rozeznanie rynku
Formularz oferty