OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 9 wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność”.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 24.05.2017 r.

Uwaga zmiana terminu składania ofert.

 

ga zmiana terminu składania ofert.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 9 wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach projektu pt.”Lepsze jutro poprzez aktywność”.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 24.05.2017 r.

Uwaga zmiana terminu składania ofert.

Druki do pobrania:

Rozeznanie rynku
Formularz oferty
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert