OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi przygotowania, dostawy, obsługi kelnerskiej podczas spotkania związanego z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego.

Załączniki:

Rozeznanie rynku

Formularz oferty

Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 30.10.2017r.