OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 3 wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w ramach projektu pt. ”Lepsze jutro poprzez aktywność”.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim 15.01.2018 r.

Rozeznanie rynku

Formularz oferty