OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie rynku na zakup i sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2018 r.

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie PCPR 14.02.2018 r.

 

Rozeznanie rynku

Oferta wykonawcy

Załącznik_nr_1_do_Oferty_Wykonawcy

Wzór Umowy