“PITAGORAS 2007 – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu” – realizacja w 2011 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w terminie do dnia 31 października 2011 r przyjmowane są wnioski o dofinansowanie kosztów usług tłumacza języka migowego w roku akademickim 2011/2012 w ramach programu “PITAGORAS 2007”. Wnioski należy składać do Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy. Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również druk wniosku o przystąpienie do realizacji programu dostępne są na stronie Funduszu oraz w Oddziałach PFRON.

“PITAGORAS 2007 – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu” – realizacja w 2011 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w terminie do dnia 31 października 2011 r przyjmowane są wnioski o dofinansowanie kosztów usług tłumacza języka migowego w roku akademickim 2011/2012 w ramach programu “PITAGORAS 2007”. Wnioski należy składać do Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy. Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również druk wniosku o przystąpienie do realizacji programu dostępne są na stronie Funduszu oraz w Oddziałach PFRON.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych