Podsumowanie II etapu V edycji projektu systemowego „Aktywność szansą na lepsze jutro”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zakończyło II etap V edycji projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zakończyło II etap V edycji projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2013 roku ogólna wartość przedsięwzięcia wyniosła 650 000 , z czego środki
z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiły 552 500 , wkład własny Powiatu Warszawskiego Zachodniego wyniósł  68 250 , zaś wkład krajowy z budżetu Państwa 29 250 .

W tegorocznej etapie wsparciem objęto łącznie 153 osoby, w tym:
117 osób niepełnosprawnych oraz 36 osób znajdujących się w rodzinach zastępczych, usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Głównym celem projektu było wyeliminowanie barier utrudniających aktywizację zawodową oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym i dyskryminowanym
na rynku pracy przez rehabilitację zdrowotną, integrację społeczną a także zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Instrumenty oferowane w ramach aktywnej integracji w 2013r. obejmowały takie działania jak:

dla osób niepełnosprawnych: 

 • zabiegi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania dla 20 osób
 • konsultacje z psychologiem dla 20 rodzin osób, które otrzymały wsparcie w postaci rehabilitacji w domu
 • wyjazdowe spotkanie edukacyjno – integracyjne do Trójmiasta dla 30 osób niepełnosprawnych
 • wyjazdowe warsztaty z elementami programu niezależnego funkcjonowania
  z niepełnosprawnością, kursem obsługi komputera oraz zabiegami rehabilitacyjnymi
  dla 30 osób niepełnosprawnych
 • kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych: kurs komputerowy dla 1 osoby,
  kurs fotograficzny dla 10 osób, kurs pomocnik tapicera dla 5 osób, kurs dekoratorstwa wnętrz
  dla 6 osób, kurs cukierniczy dla 5 osób, kurs majsterkowicz – złota rączka dla 10 osób,
  kurs projektowanie i zakładanie ogrodów dla 10 osób
 • grupowe warsztaty w zakresie „Savoir – vivre w życiu codziennym” dla 73 osób niepełnosprawnych

dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych:

 • kurs prawa jazdy kat B dla 11 osób
 • kurs języka angielskiego dla 4 osób
 • kurs wizażu dla 2 osób
 • kurs operatora koparko – ładowarki dla 1 osoby
 • kurs operatora wózków widłowych – dla 2 osób
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 7 osób usamodzielniających się
 • grupowe konsultacje z psychologiem dla 7 osób usamodzielniających się
 • grupowe warsztaty w zakresie „Savoir-vivre w życiu codziennym” dla 14 osób usamodzielniających się
 • wyjazdowe warsztaty pt.: „Kierunek – dorosłość z pomysłem” dla 20 wychowanków rodzin zastępczych
 • grupowe warsztaty z psychologiem dla 20 wychowanków rodzin zastępczych
 • grupowe warsztaty z doradcą zawodowym dla 20 wychowanków rodzin zastępczych

W ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano dwa spotkania
o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, a także piknik
o charakterze integracyjnym dla młodych usamodzielniających się osób oraz wychowanków rodzin zastępczych i ich otoczenia.

Pierwsze spotkanie dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia odbyło się w miesiącu czerwcu na terenie Domu Pomocy Społecznej  w Bramkach i wzięło w nim udział około 200 osób. Honorowy patronat nad spotkaniem przyjął Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Pan Jan Żychliński. Temat przewodni tegorocznego spotkania nawiązywał do panującej tej wiosny deszczowej aury, który dało się zauważyć m.in. w scenerii oraz dekoracjach. Przybywających gości witali pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Bramkach przebrani w stroje marynarzy
i piratów. Atrakcji było bez liku, którym przyświecał cel integracji osób niepełnosprawnych
ze środowiskiem, podniesienie poziomu ich aktywności oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Można było posłuchać ciekawych historii związanych z żeglugą, nauczyć się piosenek szantowych, poznać tajniki wiązania węzłów marynarskich, spróbować swoich sił w toczeniu beczek, łowieniu ryb bądź ścieżce życia. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Bramkach wraz z instruktorami przygotowali dla wszystkich uczestników spotkania program artystyczny pt. „Morskie opowieści”. Po występie wszyscy uczestnicy tradycyjnie w uroczystym korowodzie, przy dźwiękach skocznej muzyki udali się nad pobliski staw, gdzie puszczali wykonane wcześniej wianki. Uwieńczeniem tegorocznych „Wianków” była zabawa taneczna, z zajęciami zumby w tle. Nie zabrakło
też smakowitego poczęstunku.

Drugie spotkanie zostało zorganizowane we wrześniu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej. Celem spotkania była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
oraz podniesienie poziomu ich własnej aktywności. Oficjalną część imprezy uroczyście rozpoczął Dyrektor DPS Pan Leszek Chruściński serdecznie witając przybyłych gości. O oprawę muzyczną spotkania zadbała Sochaczewska Orkiestra Dęta. Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł
czas na część artystyczną, którą stanowił występ osób niepełnosprawnych nawiązujący
do biblijnego stworzenia świata i rozterek współczesnego mężczyzny. Całość utrzymana
w humorystycznym tonie, z podkładem starych, ponadczasowych przebojów w tle. Nie mogło również zabraknąć smakowitego menu. Słoneczna, jesienna pogoda, serdeczna, ciepła atmosfera, odświętny nastrój, bliskość natury – wszystko to sprawiło, że dla każdego uczestnika spotkanie było okazją do nieśpiesznej rozmowy, do chwili oddechu i refleksji nad tym, co w codziennym pędzie czasem umyka – nad przebytą drogą i nad tym, co przyniesie przyszłość.

Z myślą o wychowankach rodzin zastępczych oraz osobach usamodzielniających
się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze i ich otoczenia również we wrześniu został zorganizowany piknik integracyjny na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach. Celem spotkania było promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integracja uczestników. Piknik obfitował jak zawsze w wiele atrakcji. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ci, którzy chcieli poczuć ducha sportowej rywalizacji mogli wziąć udział
w konkursach i grach zręcznościowych m.in. wyścigach w workach, przeciąganiu liny, zabawach z chustą Klanza. Chętni mogli sprawdzić swoją kondycję i umiejętności taneczne wspólnie
z animatorem Kamilem przy dźwiękach hitu „Gangam style”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także możliwość skorzystania z przejażdżki kucykiem oraz bryczką. Najmłodsi mieli szansę upodobnienia się do ulubionej postaci bajkowej na stanowisku malowania buziek lub otrzymania niezwykłego zwierzaka stworzonego z pozornie zwykłego balona. Nie zabrakło również smacznego menu, gdzie szczególnym uznaniem cieszyły się niezmiennie smakołyki zatopione
w czekoladowej fontannie.

W grudniu odbyły się spotkania podsumowujące tegoroczny etap projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”. W pierwszym wzięły wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z otoczeniem. W drugim uczestniczyły osoby niepełnosprawne wraz z otoczeniem. Spotkania były okazją do zaprezentowania działań zrealizowanych przez PCPR w ramach projektu, wymiany wrażeń oraz wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w projekcie, a także materiałów promocyjnych.

W wyniku realizacji projektu wzrosły umiejętności wszystkich Beneficjentów niezbędne
do poprawy ich szans na rynku pracy: nastąpił wzrost ich samooceny, pewności siebie, poprawa umiejętności komunikacji, prezentowania swoich mocnych stron. Ponadto zdobyli dodatkowe doświadczenie zawodowe, umiejętność szukania pracy oraz poznali tajniki savoir – vivre’u, które przydadzą się im zarówno w życiu zawodowym, jak i codziennym.