Podsumowanie projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” – 2012 rok.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zakończyło tegoroczny etap projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podsumowanie projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” – 2012 rok.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zakończyło tegoroczny etap projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2012 roku ogólna wartość przedsięwzięcia wyniosła 466 200 zł, z czego środki z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiły 396 270 zł, wkład własny Powiatu Warszawskiego Zachodniego wyniósł  48 951 zł, zaś wkład krajowy z budżetu Państwa 20 979 zł.

W tegorocznej edycji wsparciem objęto łącznie 117 osób, w tym: 74 osoby niepełnosprawne, 43 osoby znajdujące się w rodzinach zastępczych oraz usamodzielniające się opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Głównym celem projektu było wyeliminowanie barier utrudniających aktywizację zawodową oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym i dyskryminowanym na rynku pracy przez rehabilitację zdrowotną, integrację społeczną, a także zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Instrumenty oferowane w ramach aktywnej integracji w 2012r. obejmowały takie działania jak:

dla osób niepełnosprawnych:
• zabiegi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania dla 20 osób
• konsultacje z psychologiem dla 20 rodzin osób, które otrzymały wsparcie w postaci zabiegów rehabilitacyjnych  w domu
• wyjazdowe spotkanie edukacyjno – integracyjne szlakiem piastowskim ze zwiedzaniem min. Gniezna, Żnina i Poznania dla 45 osób
• spotkanie integracyjno – kulturalne dla 60 osób
• kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych:
–  kurs fotograficzny dla 10 osób
–  kurs pomocnik kucharza dla 6 osób
–  kurs dekoratorstwa wnętrz dla 10 osób
–  kurs pomoc biurowa dla 5 osób
–  kurs cukierniczy dla 5 osób
• warsztaty „Savoir-vivre’u w życiu zawodowym” dla 36 osób

dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych:
• kurs prawa jazdy kat B dla 18 osób
• kurs języka angielskiego dla 3 osób
• kurs wizażu dla 1 osoby
• indywidualne konsultacje z psychologiem dla 9 osób usamodzielniających się
• grupowe konsultacje z psychologiem dla 9 osób usamodzielniających się
• indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego dla 1 osoby usamodzielniającej się
• warsztaty „Savoir-vivre’u w życiu zawodowym” dla 17 osób usamodzielniających się
• wyjazdowe warsztaty pt.: „Dorosłość bezpieczna i aktywna” dla 25 wychowanków rodzin zastępczych
• grupowe warsztaty z psychologiem dla 25 wychowanków rodzin zastępczych
• grupowe warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla 25 wychowanków rodzin zastępczych
• spotkanie integracyjne – kulturalne dla 40 osób
• działania w ramach aktywizacji edukacyjnej dla 1 osoby usamodzielniającej się

W ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano dwa spotkania o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, a także piknik o charakterze integracyjnym dla młodych usamodzielniających się osób oraz wychowanków rodzin zastępczych i ich otoczenia.

Pierwsze spotkanie dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia odbyło się w miesiącu czerwcu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach i wzięło w nim udział około 170 osób. Honorowy patronat nad spotkaniem objął Pan Jan Żychliński Starosta Warszawski Zachodni. Tematem przewodnim spotkania były mistrzostwa w piłce nożnej  EURO 2012. Biało – czerwone barwy narodowe były widoczne zarówno w dekoracjach, jak i w nastrojach uczestników. Pomimo deszczowej aury, atrakcji było bez liku, którym przyświecał cel integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, podniesienie poziomu ich aktywności oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. Sprzyjała temu sportowa rywalizacja i wspólne przeżywanie emocji.Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ci, którzy mieli ochotę poczuć ducha rywalizacji sportowej mogli wziąć udział w zawodach sportowych i meczu piłki nożnej. Na pozostałych uczestników czekały warsztaty układania wianków, malowania flag narodowych lub turniej gier planszowych. Kolejnym punktem programu był pokaz mody sportowej utrzymany w humorystycznym tonie, przygotowany przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy w uroczystym korowodzie prowadzonym przez motocyklistów, przy dźwiękach skocznej muzyki udali się nad pobliski staw, gdzie puszczali wykonane wcześniej wianki. Część plenerową zakończył smakowity poczęstunek oraz zabawa taneczna.

Drugie spotkanie pt. „Kampinoskie Bezdroża” zostało zorganizowane we wrześniu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej. Uczestniczyło w nim około 180 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego i ich otoczenia. Honorowy patronat nad spotkaniem objął Pan Jan Żychliński Starosta Warszawski Zachodni. Głównym celem spotkania była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, przeciwdziałanie społecznej izolacji i marginalizacji osób z dysfunkcjami. Pogoda i tym razem niestety nie dopisała, pomimo to, cały dzień wypełniony był rywalizacją sportową, konkursami, zabawą, a każdy z uczestników, bez względu na możliwości fizyczne czy intelektualne, mógł w pełni korzystać z przygotowanych atrakcji. Trzydziestu rowerzystów nie przestraszyło się pochmurnego nieba i wyruszyło na rajd rowerowy szlakami Puszczy Kampinoskiej. Pozostali uczestnicy podjęli zaciętą rywalizację w konkursach sportowych i tanecznych. Ponadto uczestnicy spotkania mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w quizie związanym ze sportem i zdrowym stylem życia. Największym jednak powodzeniem cieszyła się loteria, w której za poprawną odpowiedź na wylosowane pytanie można było wygrać bardzo atrakcyjne fanty. Po południu, gdy sportowcy nieco ochłonęli otrzymali gratulacje, statuetki, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, a mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Sadowej zaprezentowali swoje umiejętności w zabawnej inscenizacji. Po wysiłku i emocjach sportowych oraz części oficjalnej wszyscy udali się na pyszny obiad zakończony słodkim deserem.

Z myślą o wychowankach rodzin zastępczych, oraz osobach usamodzielniających się i ich otoczenia również we wrześniu został zorganizowany piknik na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach. Uczestniczyło w nim około 150 osób Celem spotkania było promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integracja uczestników. Scenariusz pikniku obfitował w wiele atrakcji. Ci, którzy chcieli poczuć ducha sportowej rywalizacji mogli wziąć udział w grach zręcznościowych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się mini ZOO funkcjonujące przy Warsztatach Terapii Zajęciowej, a nim m.in. kozy, lama, pawie, kuce, owce, bażanty, kury, kaczki i gołębie oraz możliwość skorzystania z przejażdżki bryczką. Najmłodsi mieli szansę upodobnienia się do ulubionej postaci bajkowej na stanowisku malowania buziek. Nie mogło również zabraknąć apetycznego menu, gdzie szczególnym uznaniem cieszyła się czekoladowa fontanna.
Piknik był nie tylko spotkaniem integracyjnym, lecz także miał na celu edukację społeczną w zakresie rodzicielstwa zastępczego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Rodzice mogli wymienić się doświadczeniami i porozmawiać o problemach z jakimi często się borykają wychowując dzieci.

W grudniu odbyły się spotkania podsumowujące tegoroczny etap projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”. W pierwszym wzięły udział osoby niepełnosprawne wraz otoczeniem. W drugim uczestniczyły osoby będące wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych wraz z otoczeniem. Spotkania były okazją do zaprezentowania działań zrealizowanych przez PCPR w ramach projektu, wymiany wrażeń oraz wręczenia certyfikatów potwierdzających udział w projekcie, a także materiałów promocyjnych.

W wyniku realizacji projektu wzrosły umiejętności wszystkich beneficjentów niezbędne do poprawy ich szans na rynku pracy: nastąpił wzrost ich samooceny, pewności siebie, poprawa umiejętności komunikacji, prezentowania swoich mocnych stron. Ponadto zdobyli dodatkowe doświadczenie zawodowe, umiejętność szukania pracy i rozmowy z pracodawcą. W przypadku osób niepełnosprawnych nastąpił też wzrost kompetencji społecznych.