Podsumowanie projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” – 2014 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zakończyło w 2014 roku realizację projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podsumowanie projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” – 2014 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zakończyło w 2014 roku realizację projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2014 roku ogólna wartość przedsięwzięcia wyniosła 703 086,81 zł, z czego środki z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiły 598 485,68 zł, wkład własny Powiatu Warszawskiego Zachodniego wyniósł  72 916,60 zł, zaś wkład krajowy z budżetu Państwa 31 684,53 zł.

W tegorocznej edycji wsparciem objęto łącznie 222 osoby, w tym: 178 osób niepełnosprawnych oraz 44 osoby znajdujące się w rodzinach zastępczych, usamodzielniające się, opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Głównym celem projektu było wyeliminowanie barier utrudniających aktywizację zawodową oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym i dyskryminowanym na rynku pracy przez rehabilitację zdrowotną, integrację społeczną, a także zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Instrumenty oferowane w ramach aktywnej integracji w 2014r. obejmowały takie działania jak:

dla osób niepełnosprawnych:

• zabiegi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania dla 70 osób,
• konsultacje z psychologiem dla 70 rodzin osób, które otrzymały wsparcie w postaci zabiegów rehabilitacyjnych,
• wyjazdowe spotkanie integracyjno-edukacyjne do Tłuszcza dla 40 osób niepełnosprawnych
i 8 opiekunów,
• wyjazdowe warsztaty z elementami programu niezależnego funkcjonowania
z niepełnosprawnością, kursem obsługi komputera, kursem wizażu, kursem przedsiębiorczości  oraz zabiegami rehabilitacyjnymi dla 40 osób niepełnosprawnych i 20 opiekunów,
• kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych: kurs opiekuna osoby starszej dla 10 osób,
kurs profesjonalnej pomocy domowej dla 10 osób, kurs florysty dla 10 osób, kurs operatora urządzeń  audiowizualnych dla 5 osób, kurs pomocnika kucharza dla 5 osób, kurs pomocnika stolarza  dla 8 osób, kurs montażu filmów video dla początkujących dla 5 osób, kurs hodowli
i pielęgnacji ozdobnych roślin doniczkowych dla 5 osób, kurs pomocnika cukiernika
dla 5 osób, kurs krawiecki dla 5 osób,
• spotkanie integracyjno – kulturalne (teatr) dla 60 osób,

dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych:

• kurs prawo jazdy kat. B dla 11 osób,
• kurs języka angielskiego dla 3 osób,
• kurs operatora koparko – ładowarki dla 1 osoby,
• kurs operatora wózków widłowych dla 3 osób,
• kurs operatora wózków jezdniowych specjalizowanych dla 1 osoby,
• kurs administratora sieci komputerowych I i II stopnia dla 1 osoby,
• kurs języka rosyjskiego (2 poziomy) dla 1 osoby,
• kurs masażu I stopnia dla 1 osoby,
• indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 8 osób usamodzielniających się,
• grupowe konsultacje z doradcą zawodowym dla 12 osób usamodzielniających się,
• grupowe konsultacje z psychologiem dla 21 osób usamodzielniających się,
• wyjazdowe warsztaty pt.: „Kierunek – dorosłość z pomysłem” dla 24 wychowanków rodzin zastępczych,
• grupowe warsztaty z psychologiem dla 23 wychowanków rodzin zastępczych,
• grupowe warsztaty z doradcą zawodowym dla 23 wychowanków rodzin zastępczych,
• spotkanie integracyjno-kulturalne (teatr) dla 45 osób,
• zrefundowanie kosztów pobytu w internacie i kosztów przejazdu w ramach aktywizacji edukacyjnej.

W ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano dwa spotkania o charakterze integracyjno – edukacyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, a także piknik o charakterze integracyjnym dla młodych usamodzielniających się osób oraz wychowanków rodzin zastępczych i ich otoczenia.

Pierwsze spotkanie dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia odbyło się w miesiącu czerwcu na terenie Domu Pomocy Społecznej  w Bramkach i wzięło w nim udział około 200 osób. Honorowy patronat nad spotkaniem przyjął Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan Jan Żychliński. Mieszkańcy i pracownicy DPS i WTZ dołożyli wszelkich starań, aby ten dzień był pod każdym względem wyjątkowy. Zgromadzeni goście mieli przyjemność podziwiać talenty aktorskie i wokalne mieszkańców w czasie programu artystycznego obrazującego znaczenie siedmiu sakramentów w życiu człowieka. Jednakże najważniejszym momentem było puszczanie wcześniej przygotowanych wianków, co sprawiło wszystkim zgromadzonym ogromną radość. Wianki były końcowym efektem przeprowadzonych wcześniej warsztatów plastycznych i edukacyjnych. Całość spotkania została uwieńczona pysznym posiłkiem, który sprzyjał licznym rozmowom, wzajemnemu poznawaniu się i wymianie doświadczeń.

Drugie spotkanie odbyło się we wrześniu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej. Było ono połączone z Rajdem Pieszo – Rowerowym „Kampinoskie Bezdroża”. Uczestnicy Rajdu – czy to rowerzyści czy piechurzy, wraz ze swoimi opiekunami poznawali tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego, podziwiając jego walory przyrodnicze, jak i poszerzali swoją wiedzę. Po zmaganiach na kampinoskich trasach, dla wszystkich uczestników spotkania był przygotowany pyszny posiłek, który pozwolił na regenerację sił i był okazją do wspólnego biesiadowania, a także umilał oczekiwanie na występy artystyczne przygotowane przez mieszkańców DPS oraz uczestników WTZ. Uwieńczeniem całego spotkania było widowisko akrobatyczne Pana Piotra Bielaka. Sztuczki rowerowe wykonywane przez Pana Piotra przypadły do gustu każdemu z przybyłych gości. Podczas tegorocznego spotkania zostały zrealizowane wszystkie założone cele tj. edukacja i integracja, która najlepiej postępuje wówczas, gdy idzie w parze z dobrą zabawą, co miało miejsce podczas spotkania integracyjno – edukacyjnego w Sadowej.

Z myślą o wychowankach rodzin zastępczych oraz osobach usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze i ich otoczenia, również we wrześniu, został zorganizowany piknik integracyjny na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach. Celem Pikniku Integracyjnego była, jak sama nazwa wskazuje, integracja wszystkich uczestników, a przybyło ich ok. 160. Odbywała się ona przez wspólną zabawę, która sama w sobie stanowiła niebywałą atrakcję. Przybyli goście mieli możliwość spróbowania swoich sił w przeciąganiu liny, czy w zabawie z chustą Klanza. Wszystkie zabawy dobierane były w taki sposób, aby ludzie w nich uczestniczący rozbudzali w sobie zmysł współpracy. Integracyjnym elementem pikniku było odciskanie dłoni na plakacie pod wielce wymownym tytułem „Jesteśmy wielką rodziną”. Dzieci, młodzież oraz dorośli bardzo chętnie uczestniczyli w zabawach tanecznych, które inicjował animator mający niezwykłe podejście i umiejętności niezbędne do integracji wszystkich przybyłych. Na wyjątkową uwagę zasługiwały warsztaty plastyczne. Artysta pokazał, w jaki sposób do twórczej zabawy mogą być wykorzystane przedmioty codziennego użytku. Była to zabawa pożyteczna (dzieci wyjechały bogatsze o nową wiedzę), jak i przyjemna w takim stopniu, że oprócz dzieci, wśród uczestników twórczych warsztatów znaleźli się dorośli, którzy sami chcieli zdobyć w tym zakresie większą wiedzę. Wszystkim gościom, w czasie trwania całego pikniku, sił dodawały przepyszne posiłki, wśród których nie mogło zabraknąć słodkości, wśród których oczy najbardziej cieszyła czekoladowa fontanna. Miejsce spotkania tj. teren Domu Pomocy Społecznej w Bramkach jest miejscem urzekającym i sprzyjającym wspólnemu spędzaniu czasu na łonie natury. Piękna aura, jaka była w ciągu dnia pozwoliła wszystkim zgromadzonym na chwilkę uspokojenia, przerwy od codziennych zajęć i obowiązków, wymianę doświadczeń, co w sumie doprowadziło do miłego, wspólnego spędzenia czasu i wzajemnej integracji.

W grudniu odbyły się dwa spotkania podsumowujące realizację kończącego się projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”. W pierwszym spotkaniu wzięli udział wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z otoczeniem. W drugim uczestniczyły osoby niepełnosprawne wraz z otoczeniem. Spotkania były okazją do zaprezentowania działań zrealizowanych przez PCPR w ramach projektu, wymiany wrażeń oraz wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w projekcie, a także materiałów promocyjnych.

W wyniku realizacji projektu wzrosły umiejętności wszystkich Beneficjentów niezbędne do poprawy ich szans na rynku pracy: nastąpił wzrost ich samooceny, pewności siebie, poprawa umiejętności komunikacji, prezentowania swoich mocnych stron. Ponadto zdobyli dodatkowe doświadczenie zawodowe, umiejętność szukania pracy oraz rozmowy z pracodawcą.

Reasumując, na przestrzeni 7 lat realizacji projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim objęło wsparciem łącznie 949 osób. Ogólna wartość projektu na przestrzeni lat 2008-2014 wyniosła 3 mln 600 tys. zł. Warto podkreślić fakt, że uczestnicy projektu bardzo chętnie uczestniczyli w organizowanych działaniach, a ich aktywność nie ograniczała się do uczestnictwie tylko w jednym roku realizacji projektu.

Wśród osób korzystających z oferowanego wsparcia były 702 osoby niepełnosprawne oraz 243 osoby znajdujące się w rodzinie zastępczej, usamodzielniające się, opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze. Pozostali tj. 4 osoby stanowią grupę uchodźców zamieszkujących na terenie Powiatu w 2009 r.