POMOC RZECZOWA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W związku z trwającym w całej Polsce stanem epidemii wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dom Pomocy Społecznej w Bramkach otrzymał nieodpłatnie urządzenie do oczyszczania powietrza AERTE AIR 2.0 Electronica  ITEL S.A. wraz z akcesoriami w postaci 3 sztuk kartridżów o łącznej wartości 9.782,69 zł brutto.

Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Celem nieodpłatnego przekazania urządzenia do oczyszczania powietrza jest wsparcie domów  pomocy społecznej, w których przebywają głównie osoby z grupy największego ryzyka zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2), osoby starsze i przewlekle chore.

Pełna informacja