Stabilna Rodzina-Bezpieczne Dziecko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim  od miesiąca maja 2019 roku w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” będzie realizować, współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, projekt „STABILNA RODZINA – BEZPIECZNE DZIECKO”.

Zakładamy, że ramach ww. projektu odbiorcy działań otrzymają wsparcie i poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia w sferze psychicznej oraz fizycznej. Zostanie podniesiona świadomość dzieci, młodzieży oraz dorosłych dotycząca różnorodności zagrożeń związanych z przemocą. Pokazane zostaną właściwe zachowania rodzicielskie. Omówione postawy, nad którymi należy pracować i eliminować je z życia codziennego świadomie zauważając, że  są one bezpośrednio związane z wyrządzaniem krzywdy drugiemu człowiekowi.

Grupami docelowymi projektu „STABILNA RODZINA – BEZPIECZNE DZIECKO” będą dzieci z placówek wsparcia dziennego, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe, dzieci i młodzież z rodzin zastępczych oraz dorośli pracujący z tymi dziećmi na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.