PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

W ramach projektu „Stabilna Rodzina – Bezpieczne dziecko” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zrealizowano następujące działania:

  • zorganizowano i przeprowadzono spotkanie integracyjne dla rodzin zastępczych na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Błoniu,
  • konsultacje dla dzieci z pieczy zastępczej z lekarzem psychiatrą (maj – grudzień),
  • zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy prowadzone przez psychologa (od maja do grudnia ) w dwóch placówkach wsparcia dziennego na terenie gminy Kampinos i Błonie,
  • Superwizja (maj – listopad) dla zawodowych rodzin zastępczych,  koordynatorów i pracowników socjalnych,
  • zajęcia warsztatowe z „Original Play” (czerwiec- listopad) dla dzieci z placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Kampinos i Ożarów Mazowiecki,
  • kurs podstawowy „Original Play” zorganizowany w czerwcu dla pracowników placówek wsparcia dziennego, rodzin zastępczych zawodowych, koordynatorów,
  • mediacje dla mieszkańców powiatu Warszawskiego Zachodniego (maj – listopad),
  • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla mieszkańców PWZ,
  • konkurs literacko plastyczny dla dzieci z pieczy zastępczej i placówek wsparcia dziennego,
  • zostały opracowany informator z kontaktami do specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Serdecznie dziękujemy za współpracę organizacją pozarządowym prowadzącym placówki wsparcia dziennego, tzn. „świetlice”.