ROZEZNANIE RYNKU

na usługę w zakresie pełnienia funkcji Koordynatora Projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze  jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 roku