Ruszył nabór wniosków w ramach programu “Aktywny samorząd” w 2020 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Z dniem 1 marca 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu.

Zapoznaj się ze szczegółami naboru